TVTA Vandaag

21-1-2018- Geen evenement & geen bardiensten vandaag


Jarigen van vandaag
Iris Claerhoudt
Chris Keltjens
Nathalie van der Vlugt - van Amerongen

7. Regeling kantinedienst:

Alle leden hebben de verplichting om minimaal 1 bardienst per seizoen te draaien.
Regels m.b.t. het vervullen van bardiensten

•      Bardiensten worden op de website getoond.
•      Je bent zelf verantwoordelijk voor de betreffende bardienst(en). Ziekte, of andere (onverwachte)
verhinderingen, ontslaan je niet van deze verplichting.

Je dient zelf voor vervanging te zorgen!

•      De boete voor het niet vervullen van een bardienst bedraagt €60
•      De kosten van afkoop van de bardienst zijn € 60 Afkoop dien je voor aanvang van het tennisseizoen kenbaar te maken aan de kantinecommissie (zie website)
•      Bij elke bardienst ligt er een formulier op datum en diensttijd, welke na afloop van de bardienst (getekend) in een envelop in de kluis gedeponeerd dient te worden. De inkomsten van de door jouw gedraaide bardienst dien je ook in deze envelop te doen.